Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Log4j (Apache Log4j vulnerability)

By devk2x 20/12/2021 Off

Ngày 9 tháng 12 năm 2021, một lỗ hổng rất nghiêm trọng trong package gi log rất phổ biến trên java Log4j đã được tiết lộ. Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công thực thi mã trên máy chủ từ xa(RCE), đại khái là hacker có thể tận dụng lỗ hổng này để chạy một con shell trên máy chủ để chiếm quyền hệ thống.

/dev/null trong Linux là gì ?

By devk2x 15/10/2021 Off

/dev/null/ là một file đặc biệt trong linux, thường được dùng để chứa các dữ liệu rác từ các input stream mà chúng ta không muốn xử lý hay muốn hiển thị nó.

Tìm hiểu về Rocky Linux

By devk2x 09/08/2021 Off

Rocky Linux, hệ điều hành mã nguồn mở, miễn phí được đặt tên như một lời tri ân đến người đồng sáng lập CentOS quá cố Rocky McGaugh. Nó một lựa chọn có thê cân nhắc để bạn thay thế cho CentOS trong tương lai.

CentOS Stream là gì ?

By devk2x 14/04/2021 Off

CentOS Stream là gì ? CentOS Stream đại loại nó giống như một bản phát hành thử nghiệm trước khi release của RHEL (Red Hat Enterprise Linux)