About me

Chào mừng bạn đến với blog devk2x, blog được xây bằng mã nguồn mở WordPress và được public vào những ngày đầu năm 2021, blog tạo ra nhằm mục đích để học hỏi, chia sẻ kiến thức về công nghệ thông tin nói chung và nghề lập trình nói riêng, cũng như mong muốn kết bạn và nói chuyện nhiều hơn với mọi người.

Dưới đây là một số kênh liên hệ:

facebook: https://www.facebook.com/devk2x
github: devk2x (github.com)
linkedin: https://www.linkedin.com/in/datnguyen88
gmail: devk2x@gmail.com
Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ
Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô !