Author: devk2x

“chroot” trong linux

By devk2x 13/05/2022 Off

chroot trong linux là gì, Thuật ngữ chroot dùng để chỉ một quá trình tạo môi trường ảo hóa trong hệ điều hành Unix, tách nó khỏi hệ điều hành chính và cấu trúc thư mục. Quá trình này về cơ bản tạo ra một không gian hạn chế, với thư mục gốc của riêng nó, để chạy các chương trình phần mềm

kernel namespaces và cgroups

By devk2x 09/05/2022 Off

Namespaces là một chức năng mang tính trừu tượng của Linux Kernel , nó chia các kernel resource và phân bổ cho các tiến trình cho các resource đó, khi nói tới namespace thì có nghĩa là các tài nguyên đi kèm là riêng biệt mặc dù tài nguyên đó cũng có thể được sử dụng ở các namespace khác như: ID Process, Host Name, User’s ID

Docker storage drivers

By devk2x 07/05/2022 Off

Storage Drivers được sử dụng để giúp docker quản lý hệ thống file, qua đó giúp kiểm soát image và container. Overlay2 là gì, Overlay2 cung cấp sự cân bằng tốt giữa hiệu suất và hiệu quả cho các hoạt động copy-on-write.

Driver trên Linux là gì ?

By devk2x 01/05/2022 Off

Driver là một phần mềm, gồm các lệnh, hướng dẫn CPU cách tương tác với thiết bị. Các thiết bị có thể là chuột, bàn phím, ổ cứng, card mạng, loa, màn hình,… Tuy nhiên, các thiết bị này không được nối trực tiếp với CPU

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Log4j (Apache Log4j vulnerability)

By devk2x 20/12/2021 Off

Ngày 9 tháng 12 năm 2021, một lỗ hổng rất nghiêm trọng trong package gi log rất phổ biến trên java Log4j đã được tiết lộ. Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công thực thi mã trên máy chủ từ xa(RCE), đại khái là hacker có thể tận dụng lỗ hổng này để chạy một con shell trên máy chủ để chiếm quyền hệ thống.

/dev/null trong Linux là gì ?

By devk2x 15/10/2021 Off

/dev/null/ là một file đặc biệt trong linux, thường được dùng để chứa các dữ liệu rác từ các input stream mà chúng ta không muốn xử lý hay muốn hiển thị nó.