Category: Security

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Log4j (Apache Log4j vulnerability)

By devk2x 20/12/2021 Off

Ngày 9 tháng 12 năm 2021, một lỗ hổng rất nghiêm trọng trong package gi log rất phổ biến trên java Log4j đã được tiết lộ. Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công thực thi mã trên máy chủ từ xa(RCE), đại khái là hacker có thể tận dụng lỗ hổng này để chạy một con shell trên máy chủ để chiếm quyền hệ thống.