Category: Linux

Linux CentOS

“chroot” trong linux

By devk2x 13/05/2022 Off

chroot trong linux là gì, Thuật ngữ chroot dùng để chỉ một quá trình tạo môi trường ảo hóa trong hệ điều hành Unix, tách nó khỏi hệ điều hành chính và cấu trúc thư mục. Quá trình này về cơ bản tạo ra một không gian hạn chế, với thư mục gốc của riêng nó, để chạy các chương trình phần mềm

kernel namespaces và cgroups

By devk2x 09/05/2022 Off

Namespaces là một chức năng mang tính trừu tượng của Linux Kernel , nó chia các kernel resource và phân bổ cho các tiến trình cho các resource đó, khi nói tới namespace thì có nghĩa là các tài nguyên đi kèm là riêng biệt mặc dù tài nguyên đó cũng có thể được sử dụng ở các namespace khác như: ID Process, Host Name, User’s ID

Driver trên Linux là gì ?

By devk2x 01/05/2022 Off

Driver là một phần mềm, gồm các lệnh, hướng dẫn CPU cách tương tác với thiết bị. Các thiết bị có thể là chuột, bàn phím, ổ cứng, card mạng, loa, màn hình,… Tuy nhiên, các thiết bị này không được nối trực tiếp với CPU

/dev/null trong Linux là gì ?

By devk2x 15/10/2021 Off

/dev/null/ là một file đặc biệt trong linux, thường được dùng để chứa các dữ liệu rác từ các input stream mà chúng ta không muốn xử lý hay muốn hiển thị nó.

Tìm hiểu về Rocky Linux

By devk2x 09/08/2021 Off

Rocky Linux, hệ điều hành mã nguồn mở, miễn phí được đặt tên như một lời tri ân đến người đồng sáng lập CentOS quá cố Rocky McGaugh. Nó một lựa chọn có thê cân nhắc để bạn thay thế cho CentOS trong tương lai.

CentOS Stream là gì ?

By devk2x 14/04/2021 Off

CentOS Stream là gì ? CentOS Stream đại loại nó giống như một bản phát hành thử nghiệm trước khi release của RHEL (Red Hat Enterprise Linux)

Dự án GNU là gì ?

By devk2x 14/04/2021 Off

GNU là một kiểu viết tắt đệ quy của “GNU’s Not Unix!”,nó được chọn bởi thiết kế của GNU là tương tự Unix, nhưng khác với Unix vì nó là phần mềm miễn phí và không có mã Unix. Dự án GNU bao gồm nhân hệ điều hành, GNU Hurd, vốn là trọng tâm ban đầu của Free Software Foundation (FSF).