Category: Bản Đồ

Tìm hiểu Map, GIS

Tìm hiểu khái niệm Tile trong Map

By devk2x 12/01/2021 Off

Cùng tìm hiểu một số lý thuyết về khái niệm trong Map nhé, những khái niệm này chúng ta sẽ thường gặp trong GoogleMap, MapBox, OpenStreetMap hoặc bạn nào đang học về bộ môn GIS(Geographic Information System) trong trường đại… Xem thêm