Category: Tech Wiki

Driver trên Linux là gì ?

By devk2x 01/05/2022 Off

Driver là một phần mềm, gồm các lệnh, hướng dẫn CPU cách tương tác với thiết bị. Các thiết bị có thể là chuột, bàn phím, ổ cứng, card mạng, loa, màn hình,… Tuy nhiên, các thiết bị này không được nối trực tiếp với CPU

Dự án GNU là gì ?

By devk2x 14/04/2021 Off

GNU là một kiểu viết tắt đệ quy của “GNU’s Not Unix!”,nó được chọn bởi thiết kế của GNU là tương tự Unix, nhưng khác với Unix vì nó là phần mềm miễn phí và không có mã Unix. Dự án GNU bao gồm nhân hệ điều hành, GNU Hurd, vốn là trọng tâm ban đầu của Free Software Foundation (FSF).

Phần mềm tự do(FS) là gì ?

By devk2x 14/04/2021 Off

Phần mềm tự do (tiếng Anh: free software hay libre software) là phần mềm máy tính được phân phối theo các điều khoản cho phép người dùng chạy phần mềm cho bất kỳ mục đích nào cũng như nghiên cứu, thay đổi và phân phối phần mềm cũng như mọi phiên bản phù hợp