Covid19


Đại dịch COVID-19, còn được gọi là đại dịch coronavirus, là một đại dịch đang diễn ra của bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) do coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng. Nó được xác định lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đợt bùng phát là Tình trạng Khẩn cấp Quốc tế về Sức khỏe Cộng đồng vào tháng 1 năm 2020 và đại dịch vào tháng 3 năm 2020. Tính đến ngày 13 tháng 1 năm 2021, hơn 91,7 triệu trường hợp đã được xác nhận, với hơn 1,96 triệu trường hợp tử vong do COVID-19 .


The 

COVID-19 Pandemic


https://unsplash.com/s/photos/covid19

Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreak, available on the WHO website and through your national and local public health authority. Take care of your health and protect others.