Github ngưng hỗ trợ chứng thực sử dụng user/pass (Basic authentication using a password)

Github ngưng hỗ trợ chứng thực sử dụng user/pass (Basic authentication using a password)

23/02/2021 Off By dat09

Vào tháng 7 năm 2020, Github đã thông báo ý định yêu cầu sử dụng token-based authentication (ví dụ: quyền truy cập cá nhân, OAuth hoặc mã token cài đặt ứng dụng GitHub) cho tất cả các hoạt động Git đã xác thực.

Vài năm gần đây thì Github đã gia tăng đáng kể về một số kĩ thuật để đảm bao security cho khác hàng, một trong số đó như two-factor authentication, sign-in alerts, verified devices, preventing the use of compromised passwords, và support WebAuthn. Mặc dù Github đã hỗ trợ những phương pháp bảo mật kể trên nhưng vì yếu tố lịch sử và còn số lượng lớn người dùng không sử dụng và bật tính năng đó nên tới thời điểm hiện tại vẫn sử dụng được cách chứng thực bằng password tài khoản, và điều đó cũng có nghĩa người dùng sẽ gặp phải nhiều rủi rõ tiềm ẩn về security.

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 năm 2021, Github sẽ không chấp nhận mật khẩu tài khoản khi xác thực các hoạt động Git trên GitHub.com

Cụ thể gần đây khi thao tác với Github bằng git commad sử dụng https với username/password của tài khoản đăng nhập thì sẽ nhận được mail thông báo từ Github bên dưới.


GitHub <noreply@github.com>
19:52, 21 thg 2, 2021 (2 ngày trước)
tới tôi

Hi @devk2x,

You recently used a password to access the repository at devk2x/test-repository with git using git/2.25.0.windows.1.

Basic authentication using a password to Git is deprecated and will soon no longer work. Visit https://github.blog/2020-12-15-token-authentication-requirements-for-git-operations/ for more information around suggested workarounds and removal dates.

Thanks,
The GitHub Team

Để đối ứng việc này thì trong đường link Github gửi qua mail cho mọi người có hướng dẫn chi tiết, bạn có thể xem chi tiết ở link trong mail nhé: https://github.blog/2020-12-15-token-authentication-requirements-for-git-operations/

devk2x cũng đã enable two-factor authentication sử dụng App Microsoft Authenticator như trong hình: