Phần mềm tự do(FS) là gì ?

Phần mềm tự do(FS) là gì ?

14/04/2021 Off By dat09
FS and OSS

Phần mềm tự do (tiếng Anhfree software hay libre software) là phần mềm máy tính được phân phối theo các điều khoản cho phép người dùng chạy phần mềm cho bất kỳ mục đích nào cũng như nghiên cứu, thay đổi và phân phối phần mềm cũng như mọi phiên bản phù hợp. Phần mềm tự do tập trung vào vấn đề của sự tự do, chứ không phải là giá cả. Người dùng, độc lập hay hợp tác với các lập trình viên máy tính, được tự do làm những gì họ muốn với các bản sao của một phần mềm tự do (bao gồm cả lợi nhuận từ chúng) bất kể được trả bao nhiêu để có được chương trình. Các chương trình máy tính được coi là tự do nếu chúng cung cấp cho người dùng (không chỉ nhà phát triển) quyền kiểm soát cuối cùng đối với phần mềm và sau đó, trên các thiết bị của họ.

Quyền nghiên cứu và sửa đổi chương trình máy tính đòi hỏi mã nguồn—định dạng ưa thích để thực hiện thay đổi, được cung cấp cho người dùng chương trình đó. Mặc dù điều này thường được gọi là “quyền truy cập vào mã nguồn” hoặc “tính khả dụng công cộng”, Free Software Foundation khuyên bạn không nên suy nghĩ theo các điều khoản đó, bởi vì nó có thể mang lại ấn tượng rằng người dùng phần mềm có nghĩa vụ (trái với quyền) phải cung cấp cho người không dùng phần mềm một bản sao của chương trình.

Mặc dù thuật ngữ “phần mềm tự do” đã được sử dụng một cách lỏng lẻo trong quá khứ, Richard Stallman được cho là đã buộc nó theo ý nghĩa khi thảo luận và bắt đầu phong trào phần mềm tự do vào năm 1983, khi ông đưa ra Dự án GNU: một nỗ lực hợp tác để tạo ra một hệ điều hành tôn trọng tự do và làm sống lại tinh thần hợp tác từng là phổ biến giữa các hacker trong những ngày đầu của máy tính.

nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phần_mềm_tự_do
https://www.slideshare.net/vuhung16plus/gii-thiu-phn-mm-t-do-fta-an-introduction-to-open-source