Round-Ronbin DNS

Round-Ronbin DNS

20/02/2021 Off By dat09

#Round-Ronbin DNS là gì?


Phương pháp Round Robin DNS là một phương pháp cân bằng tải(Load Balancing) phổ biến dựa trên thuật toán round robin, đơn giản và dễ sử dụng, đặc biệt phương pháp này rất thích hợp khi cân bằng tải theo khu vực địa lý (Global Server Load Balancing), ví dụ hệ thống có 2 cụm máy chủ (Domain Center) , một đặt ở Hà Nội, một đặt ở Hồ Chí Minh.

Round robin DNS được sử dụng để giúp cân bằng giữa một số máy chủ Web.
Ví dụ: một công ty có một tên miền và 3 bản sao giống hệt nhau của cùng một trang web trên 3 máy chủ với ba địa chỉ IP khác nhau.

  • Người dùng thứ nhất truy cập trang chủ, nó sẽ được gửi đến địa chỉ IP đầu tiên.
  • Người dùng thứ 2 cố gắng truy cập trang chủ sẽ được gửi đến địa chỉ IP tiếp theo.
  • Người dùng thứ 3 sẽ được gửi đến địa chỉ IP thứ 3.
  • Người dùng thứ 4 sẽ được gửi đến địa chỉ IP đầu tiên.

Cứ như vậy một cách luân phiên theo vòng tròn, được gọi là Roud-Robin.

Round Robin DNS

#Ưu, nhược điểm?

Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, chi phí thấp và dễ thực hiện.

Nhược điểm của nó là DNS không hề biết server nào còn hoạt động, nó chỉ “phân phối” các request một cách tuần tự nên nếu server nào không hoạt động thì sẽ mất thì toàn bộ người dùng tại thời điểm đó, ngoài ra địa chỉ IP có thể bị cache bởi các DNS và các request có thể không được chuyển đến các bộ cân bằng tải của DNS server. Nhưng vấn đề đó sẽ được giải quyết khi chúng ta kết hợp một số phương pháp khác. Chi tiết thì hiện tại devk2x cũng chưa tìm hiểu nên nếu bạn nào có kinh nghiệm thì hãy cùng chia sẻ nhé.

Bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.