“chroot” trong linux

“chroot” trong linux

13/05/2022 Off By devk2x

Thuật ngữ chroot dùng để chỉ một quá trình tạo môi trường ảo hóa trong hệ điều hành Unix, tách nó khỏi hệ điều hành chính và cấu trúc thư mục. Quá trình này về cơ bản tạo ra một không gian hạn chế, với thư mục gốc của riêng nó, để chạy các chương trình phần mềm. Môi trường ảo này chạy riêng biệt với thư mục gốc của hệ điều hành chính. Bất kỳ chương trình phần mềm nào chạy trong môi trường này chỉ có thể truy cập các tệp trong cây thư mục của chính nó. Nó không thể truy cập các tệp bên ngoài cây thư mục đó. Môi trường ảo hạn chế này thường được gọi là “chroot jail”.

Chroot lần đầu tiên được sử dụng trong quá trình phát triển Unix phiên bản 7 vào năm 1979. Sau đó nó được thêm vào BSD vào ngày 18 tháng 3 năm 1982. Các lập trình viên máy tính có thể sử dụng môi trường ảo chroot để phát triển và kiểm tra các chương trình phần mềm, đặc biệt nếu làm như vậy trên hệ thống sản xuất quá rủi ro. Họ cũng có thể sử dụng môi trường ảo chroot để chạy các chương trình phần mềm có vấn đề về tương thích với hệ điều hành của máy tính. Họ có thể thiết lập phần mềm trong môi trường ảo cũng như các thư viện và tệp được hỗ trợ cần thiết để chạy phần mềm. Chroot cũng được sử dụng bởi các hệ thống POSIX cho các máy chủ FTP của họ, để cô lập các máy khách FTP không đáng tin cậy.


Nguồn: Internet