Tag: apache

Tìm hiểu Apache Solr

By devk2x 09/01/2021 Off

Solr là một platform mã nguồn mở cung cấp chức năng tìm kiếm phổ biến được phát triển bởi Apache.Tính năng chính của nó bao gồm khả năng tìm kiếm full-text, highlighting, faceted search, tích hợp cơ sở dữ liệu,… Xem thêm