Tag: CI-CD

Blue-Green Deployment

By devk2x 13/02/2021 Off

Hãy cùng devk2x tìm hiểu tổng quan về khái niệm Blue-Green deployment là gì và cơ chế hoạt động ra sao ? Một trong những thách thức đối với việc triển khai tự động hóa là chính việc cắt giảm,… Xem thêm