Tag: load-blancing

Round-Ronbin DNS

By devk2x 20/02/2021 Off

#Round-Ronbin DNS là gì? Phương pháp Round Robin DNS là một phương pháp cân bằng tải(Load Balancing) phổ biến dựa trên thuật toán round robin, đơn giản và dễ sử dụng, đặc biệt phương pháp này rất thích hợp khi… Xem thêm